Bevittna våld

Att bevittna våld handlar om att se eller höra någon i ens familj utsätta en annan i familjen för våld. Barn som växer upp med en våldsam vuxen beskriver ofta att de har svårt att slappna av eftersom de inte vet när det blir våldsamt igen.

Att få leka på förskolan är så viktigt för de här barnen, eftersom leken kan trigga irritation och till och med våld hemma.

Diskutera i arbetsgruppen

  1. Har ni misstänkt att ett barn på er förskola har bevittnat våld hemma? Hur agerade ni då? Hade ni kunnat göra något annorlunda?
  1. Kan era föreställningar om vem som utövar våld vara ett hinder för er att upptäcka barn som bevittnat våld?
  1. Vilken betydelse tror ni att förskolan kan ha för barn som har bevittnat våld?