Lämna sidan

För dig som är vuxen

Till dig som möter barn som far illa

Om du möter barn som du tror upplever våld, blir misshandlade eller på andra sätt inte tas om hand är det viktigt att ta det på allvar. Som vuxna har vi ansvar att agera för barnens bästa. Alla vuxna som får kännedom eller misstänker att barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Vuxna som möter barn i sitt arbete har skyldighet att anmäla misstankar till socialtjänsten.

Du kan läsa mer i broschyren ”Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?” Den vänder sig till dig som är vuxen och kommer i kontakt med barn, privat eller i ditt arbete.

Det finns mer!