Lämna sidan

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp kan vara flera olika brott till exempel att tvinga någon till sex, prata om sex eller ta på någons kropp fast den inte vill. Alla sexuella handlingar som någon gör mot någon annans vilja är sexuella övergrepp. Det spelar ingen roll vad som har hänt innan, vad man har sagt, gjort eller hur man var klädd. Man har alltid rätt att säga nej till sex.

 

Man har alltid rätt att säga nej till sex.

 

Vad är ett sexuellt övergrepp?

När man har sex med någon har man ansvar att vara säker på att den eller de som man har sex med vill ha sex.

Det finns många olika former av sexuella övergrepp. Övergrepp kan hända på många olika platser till exempel hemma, på en fest eller utomhus. Den som utsätter någon för sexuella övergrepp kan vara vem som helst – någon okänd, en bekant, en partner, någon inom familjen eller någon i släkten. Sexuella övergrepp är alltid allvarligt oavsett vem som gör brottet. Om någon i barnets eller ungdomens familj är den som gör brottet ses det som extra allvarligt och kan leda till längre fängelsestraff än om det är en okänd person som begår brottet. Det är också extra allvarligt om den som är utsatt för brottet har någon funktionsnedsättning eftersom det kan göra att man lättare blir utnyttjad.


Play

Filmen har inget ljud

Sexuella övergrepp är när någon:

 • tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd
 • pratar eller tittar på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt  
 • tvingar en att ha sex fast man inte vill   
 • tvingar en att se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på internet eller i det vanliga livet  
 • gör något sexuellt mot någon som inte kan säga nej eller skydda sig, till exempel någon som är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning
 • blir fotad eller filmad med eller utan kläder på ett sexuellt sätt mot sin vilja
 • försöker köpa eller byta till sig sex med till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster
 • som är vuxen har sex med någon under 15 år. Brottet heter våldtäkt mot barn och är mycket allvarligt
 • som är 15 år eller äldre har sex med någon som är yngre än 15 år, (det finns ett undantag, det är när personerna som har sex är nästan lika gamla och båda vill ha sex, men en av dem är över 15 år och den andra inte har fyllt 15 år)

Sex ska kännas bra för alla inblandade. När man har sex med någon måste man vara säker på att den eller de som man har sex med vill. Att ha sex med någon som inte vill är våldtäkt och det är ett allvarligt brott.

Om man blir dömd för våldtäkt mot barn får man fängelse.

Lagar finns för att skydda barn och ungdomar

 

 • Lagen om våldtäkt mot barn finns för att skydda barn och ungdomar mot vuxna som vill ha sex med yngre. Det spelar ingen roll om barnet eller ungdomen vill ha sex, den vuxna gör ändå fel och kan bli dömd för brott. Straffet för våldtäkt mot barn är fängelse i två till sex år.
 • Grov våldtäkt mot barn döms ut om barnet också har blivit hotat eller slaget i samband med våldtäkten. Grov våldtäkt mot barn ger fängelse i fyra till tio år.
 • Sexuellt ofredande är när någon visar sig naken för ett barn som upplevs som obehagligt.  Sexuellt ofredande kan också vara om någon tar på ett barn på sexuellt sätt. Den som blir dömd för sexuellt ofredande får böter eller fängelse.
 • Gromning är när vuxna tar kontakt med barn och unga som är yngre än 15 år för att försöka ha sex. Gromning händer oftast på internet och är ett brott som kan ge böter eller fängelse.
 • Förtal är när någon sprider bilder eller filmer av någon mot dennes vilja.
 • Kränkande fotografering är smygfotografering av någon, till exempel när någon är på toaletten eller i omklädningsrummet.

Sexuella övergrepp är alltid förövarens fel

Den som utsätter någon för sexuella övergrepp begår ett mycket allvarligt brott. Det är alltid den som begår övergreppet som gör fel, aldrig den som blir utsatt. Att utsättas för sexuella övergrepp kan skada både kroppen och själen. Det är viktigt att söka hjälp och läkarvård efter att ha blivit utsatt för ett övergrepp.

Det kan kännas på olika sätt

Den som blir utsatt kan reagera på många olika sätt. Det är vanligt att man

 • är rädd innan, under och efter övergreppet
 • känner rädsla i kroppen även i trygga situationer
 • känner sig arg och att ilskan kan komma plötsligt utan att man vet varför
 • känner sig ensam
 • känner sig äcklad av sin kropp och av tanken på sex
 • skäms över att vara utsatt och känner skuld över det som har hänt

När förövaren är någon i familjen

När den som utsätter någon för sexuella övergrepp finns inom familjen till exempel en förälder, styvförälder, nära släkting eller ett syskon kan det vara extra svårt att söka hjälp. Att utsättas av någon inom familjen är en mycket svår situation eftersom man har en känslomässig relation och träffar personen ofta, kanske varje dag. Övergreppen kan ha pågått under lång tid och det kan kännas omöjligt att berätta för någon om det som har hänt.

Berätta för någon

Försök att berätta för någon om hur du har det. Det spelar inte någon roll vem du berättar för först. För att kunna må helt bra igen är det viktigt att övergreppen slutar och att man får prata om hur man mår. Försök att berätta för någon om hur det är. Det spelar inte någon roll vem man berättar för först. Om det inte blir bättre efter att ha berättat första gången, berätta igen för någon annan. Berätta tills någon vuxen hjälper.

Det finns mer!