Lämna sidan

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp kan vara flera olika brott till exempel att tvinga någon att ha sex, prata om sex eller ta på någons kropp fast man inte vill. Det spelar ingen roll vad som har hänt innan, vad man har sagt, gjort eller hur man var klädd. Man har alltid rätt att bestämma över sin egen kropp. Man har alltid rätt att säga nej till sex.

 

Man har alltid rätt att säga nej till sex.

 

Vad är sexuella övergrepp?

När man har sex med någon har man ansvar att vara säker på att den eller de som man har sex med vill ha sex.

Det finns många olika former av sexuella övergrepp. Man kan bli utsatt för sexuella övergrepp på många olika platser till exempel hemma, på en fest eller utomhus. Vem som helst kan utsätta någon för sexuella övergrepp. Det kan till exempel vara en okänd person, en bekant, en partner, någon inom familjen eller någon i släkten. Sexuella övergrepp är alltid allvarliga oavsett vem som gör brottet. Vilket brott det är beror framför allt på vad gärningspersonen gjort mot den som inte ville.Play

Filmen har inget ljud

Det kan vara ett brott när någon:

 • tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd
 • pratar eller tittar på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt
 • tvingar en att ha sex fast man inte vill
 • tvingar en att se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på internet eller i det vanliga livet
 • gör något sexuellt mot någon som inte kan säga nej eller skydda sig, till exempel någon som är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning
 • blir fotad eller filmad med eller utan kläder på ett sexuellt sätt mot sin vilja
 • försöker köpa eller byta till sig sex med till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster
 • som är över 15 år har sex med någon som är under 15 år. Ett undantag är om två unga personer är nästan lika gamla och det är uppenbart att det inte inneburit något övergrepp mot den yngre. Då kan den som är över 15 år slippa bli dömd för brott.

Sex ska kännas bra för alla inblandade. När man har sex med någon måste man vara säker på att den eller de som man har sex med också vill. Att ha sex med någon som inte vill ha sex är ett allvarligt brott.

Det finns många olika bestämmelser för att skydda barn och ungdomar

Om man blir dömd för våldtäkt mot barn får man fängelse.

 • Våldtäkt mot barn är ett brott som finns för att skydda barn och ungdomar mot någon som vill ha sex med barn under 15 år. Det spelar ingen roll om barnet eller ungdomen vill ha sex, den vuxna gör fel och kan bli dömd för våldtäkt mot barn. Om den som utsätts är 15 år eller äldre kallas brottet för våldtäkt. Straffet för våldtäkt mot barn och våldtäkt är fängelse.
 • Sexuellt övergrepp mot barn är om någon gör en sexuell handling mot ett barn under 15 år som inte är våldtäkt. Om personen som utsätts är 15 år eller äldre kallas brottet för sexuellt övergrepp. Straffet för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt övergrepp är fängelse.
 • Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp är när någon har sex med en person som är 15 år eller äldre trots att han eller hon misstänker eller borde misstänka att den andra inte vill ha sex.
 • Sexuellt ofredande är när någon tar på en annan person på ett sexuellt sätt eller får den andra att göra eller delta i något som har med sex att göra.  Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse.
 • Olaga integritetsintrång kan till exempel vara när en person mot någons vilja sprider nakenbilder eller filmer som till exempel har med sex att göra. Straffet är böter eller fängelse.
 • Gromning är när någon tar kontakt med barn och unga som är yngre än 15 år för att försöka ha sex. Gromning händer oftast på internet och är ett brott som kan ge böter eller fängelse.
 • Kränkande fotografering är smygfotografering av någon, till exempel när någon är på toaletten eller i omklädningsrummet.
 • Det finns fler sexualbrott till skydd för barn exempelvis utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, köp av sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri.

För att kunna anmäla ett brott behöver man inte själv veta vilken typ av sexuellt övergrepp man utsatts för. Det är polis, åklagare och domstol som bestämmer vilket brott det är.

Sedan den 1 juli 2018 har Sverige en ny sexualbrottslagstiftning. På Brottsoffermyndighetens webbplats frivilligtsex.se kan du läsa mer om den nya lagstiftningen, vad som är okej och inte och var det går att få stöd och hjälp.

Sexuella övergrepp är alltid förövarens fel

Den som utsätter ett barn för sexuella övergrepp gör ett mycket allvarligt brott. Det är alltid den som begår brottet som gör fel, aldrig den som blir utsatt. Att bli utsatt för sexuella övergrepp kan skada både kroppen och själen. Det är viktigt att berätta för någon och söka hjälp eller läkarvård om man blivit utsatt för sexuella övergrepp. 

Det kan kännas på olika sätt

Den som blir utsatt kan reagera på många olika sätt. Det är vanligt att man:

 • Är rädd innan, under och efter övergreppet
 • Känner rädsla i kroppen även i trygga situationer
 • Känner sig arg och att ilskan kan komma plötsligt utan att man vet varför
 • Känner sig ensam
 • Känner sig äcklad av sin kropp och av tanken på sex
 • Skäms över att vara utsatt och känner skuld över det som hänt

När förövaren är någon i familjen

När den som utsätter någon för sexuella övergrepp finns inom familjen till exempel en förälder, styvförälder, nära släkting eller ett syskon kan det vara extra svårt att söka hjälp. Att utsättas av någon inom familjen är en mycket svår situation eftersom man har en känslomässig relation och träffar personen ofta, kanske varje dag. Övergreppen kan ha pågått under lång tid och det kan kännas omöjligt att berätta för någon om det som har hänt. Det finns många vuxna som man kan söka hjälp hos.

Berätta för någon

Försök att berätta för någon om hur du har det. Det spelar inte någon roll vem du berättar för först. För att kunna må helt bra igen är det viktigt att övergreppen slutar och att man får prata om hur man mår. Om det inte blir bättre efter att ha berättat första gången, berätta igen för någon annan. Berätta tills någon vuxen hjälper.

Det finns mer!