Lämna sidan

Gatuvåld

Många unga har varit med om våld på en offentlig plats, alltså inte i sitt eget eller någon annans hem. Våld på offentliga platser kallas ibland för gatuvåld eller för oprovocerat våld, och om man anmäler våldet till polisen klassar de det ofta som misshandel eller olaga hot. Det är allvarliga brott som kan ge böter eller fängelse.

Att bli överfallen kan påverka livet under lång tid

Play

Filmen har inget ljud

Att bli överfallen och utsatt för våld är ofta skrämmande och kan påverka livet under lång tid. Man kan känna sig otrygg och rädd efter det som har hänt. En del har svårt att minnas händelsen, medan andra inte kan tänka på något annat. Om man känner att händelsen påverkar en efteråt är det bra att prata med någon om det.Anmäl till polisen

Om man känner sig orolig och inte vet om man ska anmäla kan man prata med Brottsofferjouren i sin kommun.

Det är bra att polisanmäla om man har varit med om våld, hot eller överfall. I vissa fall kan det kännas jobbigt att polisanmäla brottet och det är vanligt att oroa sig för vad som ska hända efter anmälan. Om man känner sig orolig och inte vet om man ska anmäla kan man prata med Brottsofferjouren i kommunen. Om du vill vara anonym ska du inte säga vad du heter när du ringer. Man kan inte vara anonym när man gör en polisanmälan.

Ibland leder anmälan till en rättegång. Här finns information om hur rättegången går till.

Det finns mer!