Lämna sidan

Man har rätt att vara den man är och leva sitt liv som man vill

 

Föräldrar har rätt att ha åsikter om de val deras barn gör. Föräldrar ska stödja och vägleda barn så att de klarar sig bra i livet. Vad familjen tycker är bra val varierar och beror på vilka värderingar och traditioner de själva bär på. Det spelar ingen roll vilka värderingar och traditioner olika familjer har så länge barn får utvecklas och får utrymme att vara den person de själva vill vara. När barnet blir äldre bör barnets frihet att göra egna val öka. En ungdom kan ta större ansvar än ett yngre barn och att ta ansvar över sitt liv är en viktig del i utvecklingen mot vuxenlivet.

Inom en del familjer kan barnets frihet istället minska i takt med att barnet blir äldre. Det kan handla om att familjen hindrar äldre barn från att ha på sig vissa kläder, vara med på vissa lektioner eller umgås med vem man vill. 

Barn och unga har rätt att vara med på alla lektioner

 

Det finns barn och ungdomar som inte får vara med på vissa lektioner för sina föräldrar. Det kan till exempel vara gymnastiken eller sexualundervisningen. Alla barn har rätt att vara med på alla lektioner, föräldrarna får därför inte hindra barn att vara med på vissa lektioner. Skolplikt innebär att barn ska delta i all undervisning i grundskolan, alltså från första klass till och med nionde klass. Efter högstadiet är det alltså frivilligt att gå i skolan. Det är både skolans och vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnet är med på alla lektioner.

Det är viktigt att barn och unga är med på alla lektioner för att känna att man har samma kunskap som de andra i klassen men också för att får fullständiga slutbetyg när man slutar högstadiet.

Ingen annan får bestämma vem man ska gifta sig med

Alla har rätt att bli kära i vem man vill och välja hur man vill leva sitt liv oavsett vad ens familj tycker. Det är inte okej att familjen kontrollerar vem man är tillsammans med och ingen annan får bestämma vem man ska gifta sig med.

Det händer att familjer tvingar sina barn att gifta sig, i bland innan de har fyllt 18 år. Om en familj planerar att gifta bort ett barn som är under 18 år är det vanlig att man åker utomlands för att genomföra vigseln eftersom det är förbjudet Sverige. Att tvinga någon att gifta sig oavsett ålder är ett brott som kallas för äktenskapstvång. Att planera för att gifta bort någon är också ett brott. Det räcker alltså med att familjen planerar att gifta bort sitt barn för att det ska vara brottsligt.

 

Äktenskapstvång och förberedelser inför äktenskapstvång är mycket allvarliga brott. Därför måste polisen inleda en utredning när de får en anmälan, oavsett vem som anmäler brottet. Om Polisen får in en anmälan utreder de brottet även om den som är utsatt inte vill anmäla. Det kallas för att brottet faller under allmänt åtal.

Är man orolig för att bli bortgift är det bra om man berättar för någon man har litar på. Den som riskerar att giftas bort har rätt till skydd och stöd från samhället via socialtjänsten och Polisen. Vet man inte vem man ska prata med kan man börja med att kontakta en ideell verksamhet som arbetar med att ge stöd åt personer som riskerar att giftas bort till exempel Linnamottagningen eller Terrafem.

Inte accepterad av familjen

 I familjer som är kontrollerande kontrolleras familjemedlemmarnas sexualitet. Familjen godkänner vem man är tillsammans med vilket ofta innebär att annan sexuell läggning än den heterosexuella inte accepteras av familjen. Många homosexuella, bisexuella, transsexuella och queerpersoner (HBTQ) döljer sin sexualitet för familjen eftersom de riskerar att bli utsatta om de kommer ut. Familjen kan straffa genom exempelvis utfrysning, hot, våld, tvångsgifte och omvändelseförsök i form av sexuella övergrepp. HBTQ-personer kan vara mycket hotade om familjen inte accepterar personens sexualitet. Då kan man behöva skydd från Polisen och socialtjänsten. Om man känner sig hotad kan man också ta kontakt med RFSL:s brottsofferjour för att få råd och stöd.

Könsstympning

 

Könsstympning av flickor innebär att yttre blygdläppar, inre blygdläppar och/eller klitoris skärs bort. Könsstympning är skadligt och olagligt i Sverige.  Det är förbjudet att genomföra könsstympning men också att planera könsstympning är straffbart. Man får inte heller åka till ett annat land för att genomföra könsstympning även om det är lagligt i det landet.

I vissa områden i världen är könsstympning en gammal tradition och man vet då oftast inte att det är skadligt för den som könsstympas. Genom att könsstympa tjejer kan man kontrollera deras sexualitet. För de som bär traditionen är det viktigt att tjejer inte har sex före äktenskapet, genom könsstympningen kan man kontroller att tjejen är oskuld. Man kan få många olika fysiska besvär efter en könsstympning som kan vara kvar hela livet. Det kan exempelvis vara

  • att det är svårt och gör ont att ha sex
  • att man får problem med smärta och lukt vid mens
  • att ärren efter omskärelsen skaver och gör det svårt att sitta
  • att man får svårt att kissa

Könsstympning kan också leda till att man får psykiska besvär på grund av rädsla och otäcka minnen från könsstympningen.

Det finns hjälp

Att bli bestraffad för att man bryter mot familjens regler strider mot barns rättigheter och kan vara olagligt. Känner man sig kontrollerad och hotad av någon i sin familj är det bra att berätta för någon som man litar på. Vill eller kan man inte prata med någon som man känner kan man kontakta en organisation som jobbar med att hjälpa personer som är hotade av sin familj. Man kan till exempel vända sig till Somaya kvinnojour och tjejjour, Linnamottagningen, Terrafem eller Kärleken är fris chatt. Man kan också prata med Polisen.

Det finns mer!