Lämna sidan

Socialtjänsten

När socialtjänsten får in en anmälan som gäller en person under 18 år ska de utreda om barnet behöver hjälp.

Socialtjänsten gör en utredning

Socialtjänsten ska arbeta så att det blir en trygg situation för barnet. Utredningen är till för att socialtjänsten ska veta  hur de ska hjälpa barnet.

Det kan finnas många olika anledningar till att socialtjänsten gör en utredning. Socialtjänsten ska hjälpa till om de till exempel får veta att ett barn upplever våld hemma, om föräldrarna inte tar hand om barnet eller om barnet utsätter sig själv för fara.

Om det behövs kan socialtjänsten bedöma att barnet behöver flytta till ett skyddat boende eller till ett familjehem under tiden som de utreder vad som har hänt. Det är en domstol som beslutar om ett barn ska få skydd i ett familjehem eller skyddat boende.

När socialtjänsten gör en utredning kontaktar de nästan alltid vårdnadshavarna. Oftast är det barnets föräldrar. Om det är någon i familjen som utsätter barnet för våld kan socialtjänsten vänta med att berätta för vårdnadshavarna.

Socialtjänsten ska svara på frågor

Barn kan ha många frågor eller funderingar under tiden som socialtjänsten utreder. Då är det viktigt att ställa frågorna till socialsekreteraren så att man förstår vad som händer och vad olika beslut innebär. Ibland kan det också vara bra att ha någon annan vuxen att prata med under utredningen.  


Socialtjänsten kan hjälpa på olika sätt

I många städer finns det till exempel så kallade Barnahus där barn och ungdomar kan få hjälp.

Det finns de som är specialiserade för att arbeta med barn och tonåringar som har utsatts för våld, övergrepp eller som lever i en familj där det förekommer våld mellan vuxna. I många städer finns det till exempel Barnahus där barn och ungdomar kan få hjälp. I de kommuner där det saknas sådana verksamheter kan man i stället få samtalsstöd hos socialtjänsten eller hos skolkuratorn.

Någon att prata med

Om man får samtalsstöd hos socialtjänsten får man ofta prata med en kurator eller socialsekreterare. Socialtjänsten kan också hjälpa till om man behöver kontakt med någon annan verksamhet för att få till exempel behandling. Det kan var på BUP eller ungdomshälsan. Att prata om hur man mår och vad som hänt kan kännas både bra och jobbigt.

att anmäla till socialtjänsten

Alla som vet eller tror att ett barn eller tonåring är med om våld hemma kan anmäla det till socialtjänsten eller till polisen. För att göra en anmälan till socialtjänsten räcker det med att man är orolig för att ett barn är utsatt – man behöver alltså inte ha några bevis för att göra en anmälan. De som träffar barn och ungdomar i sitt arbete är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de får veta eller tror att någon är utsatt hemma.

Det finns mer!