Lämna sidan

Kriminalvården

När någon är misstänkt för brott eller har blivit dömd för brott hamnar personen hos kriminalvården. Kriminalvården ansvarar för häkte, fängelse och frivård. Personer som är hos kriminalvården får hjälp och stöd så att de inte begår nya brott när de kommer ut.

Om man har frågor om kriminalvården eller känner sig orolig är det bra att prata med någon. Det finns också information och möjlighet ställa frågor på kriminalvårdens webbplats för barn och ungdomar.häkte

Den som är misstänkt för ett allvarligt brott kan häktas medan åklagaren utreder brottet. Den som är häktad är alltså misstänkt för brottet, men ses som oskyldig så länge han eller hon inte har dömts för brottet.

Ibland får den som är häktad inte ta emot besök, läsa tidningar eller umgås med andra häktade. Det kan också vara så att den häktade inte får se på TV eller lyssna på radio och att åklagaren får titta igenom all post som den häktade får. Det är åklagaren som bestämmer om det ska vara så. Sådana begränsningar är till för att utredningen om brottet kan bli svårare om den som är häktad får ha kontakt med det som händer utanför häktet.

De som jobbar i häktet är kriminalvårdare. De finns där för att underlätta för den som sitter i häktet. Om den häktade döms till fängelse flyttas personen från häktet till fängelset. Fängelset kallas också för anstalt.

fängelse

Fängelse är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott. Ett fängelsestraff kan variera från 14 dagar till livstid. Efter 10 år kan i vissa fall den som har dömts till livstid få straffet tidsbestämt.

Den som sitter i fängelse får arbeta, studera och genomgå behandling under sin tid i fängelset för att förändras och inte begå nya brott när han eller hon kommer ut igen. Det är kriminalvårdens ansvar att tillsammans med personen som sitter i fängelse se till att personen jobbar med att förändras.

 

De som arbetar i ett fängelse är kriminalvårdare och de har många olika typer av arbetsuppgifter. De flesta är kontaktpersoner, vilket betyder att de har extra ansvar för en eller flera som sitter i fängelset. En del kriminalvårdare arbetar med behandlingsprogram, och kallas då för programledare, medan andra arbetar med säkerhet. På de fängelser som har höga säkerhetsklasser finns dessutom speciella säkerhetsgrupper.

Övervakning

Den som har gjort ett mindre allvarligt brott kan dömas till ett straff i frihet, men med övervakning. Då har den personen kontakt med frivården, som kontrollerar personen och samtidigt ger stöd. Det är vanligt att den som är dömd deltar i något behandlingsprogram som kriminalvården erbjuder. I vissa fall får den som är dömd också bära fotboja. Målet är att se till att den dömda inte gör nya brott och att underlätta ett normalt liv när straffet är över.

 

Det finns mer!