Lämna sidan

Ideella organisationer

Det finns olika organisationer att vända sig till för att få stöd och hjälp om man har blivit utsatt för brott. De kallas för ideella organisationer. Det går att kontakta dem om man känner dig orolig, rädd eller vill fråga om råd. Eftersom de inte är myndigheter behöver man inte berätta vad man heter om man inte vill.

 Hur fungerar det?

Vissa organisationer har en chatt eller ett telefonnummer som man kan ringa för att ställa frågor. Andra går att besöka för att träffa någon att prata med. 

Hit kan du vända dig:

  • BRIS – har en stödtelefon dit man kan ringa för att prata med en  person som är utbildad för att prata med barn som mår dåligt. BRIS står för Barnens rätt i samhället.
  • Brottsofferjourer – kan ge råd och hjälpa till vid kontakt med myndigheter. Man kan ringa eller besöka dem, och de finns i många kommuner i Sverige.
  • ungaboj.seen sida för unga brottsoffer dit det går att mejla eller ringa för att få råd och stöd.
  • Ungasjourer.se – samlar alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna. Ofta kan du chatta, mejla eller ringa och prata med en jour.
  • Roks tjejjourerstöttar och hjälper dig som är en tjej, mellan åldrarna 8 och 30 år. Du kan chatta, mejla eller ringa.
  • Kvinnojourerfinns i de flesta kommuner och hjälper till med stödsamtal, akutboende och vid kontakt med myndigheter.
  • RFSL Stödmottagning – hit kan man ringa om du är hbtqi-person (homosexuell, bisexuell, transperson, person med queera uttryck och identiteter och intersexperson) och har blivit utsatt för brott eller behöver prata med någon.
  • Killfrågor.sehar en stödchatt dit du kan höra av dig om du definierar dig som kille och är mellan 10-20 år. 
Det finns mer!