Lämna sidan

Jag vill veta mer om hälso- och sjukvården

Om man har varit med om brott har man rätt till hälso- och sjukvård och rehabilitering. Man har rätt att träffa en läkare för att kontrollera att det inte finns allvarliga skador på och inuti kroppen efter våldet. Det kan vara bra om någon man känner följer med till läkaren som stöd.

Sök hjälp så fort som möjligt

Har man blivit utsatt för grovt våld eller våldtäkt är det bra att åka till akuten eller kvinnokliniken så fort som möjligt. Man kan också kontakta ungdomsmottagningen för att få stöd och hjälp med samtal och läkarundersökning.

De som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt, men de är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller en ungdom är utsatt för brott.

Det finns mer!