Lämna sidan

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

På BUP kan man få hjälp om man till exempel mår dåligt efter att ha varit med om ett brott. BUP behandlar barn och ungdomar som till exempel är deprimerade eller har ångest. Om man funderar på om livet är värt att leva eller om vardagen blir svår att hantera kan man få behandling på BUP. Där arbetar psykologer, socionomer, läkare, skötare och sjuksköterskor.

Personalen har tystnadsplikt

Alla som arbetar inom BUP har tystnadsplikt. Det betyder att de som jobbar på BUP inte får berätta för andra personer eller myndigheter om vad barn  berättar för dem. De får berätta för andra om barnet själv vill det.

Det finns situationer då personalen på BUP får bryta tystnadsplikten och berätta vad som har hänt.

Fråga behandlaren på BUP om hur sekretessen fungerar. Man kan också ställa frågor till BUP på internet.
   

Ofta vill personalen berätta för föräldrarna att barnet går där, men de berättar aldrig vad som sägs. Ibland tycker personalen dock att det är bäst om föräldrar inte vet att barnet går på BUP. Det är till exempel om barnet blir utsatt för våld och övergrepp av någon i sin familj. 

Det finns mer!