Utsatt av närstående

Små barn utsätts oftast för brott av någon i sin absoluta närhet. Anmälningsskyldigheten för förskolepersonal är tydlig. Anmälan ska alltid ske vid misstanke om att ett barn far illa. Men relationen till föräldrar, oenighet i arbetsgruppen och oro över felaktiga misstankar kan skapa osäkerhet inför en anmälningssituation.

Stefan Wiklund, docent i socialt arbete, berättar om förskolepersonalens anmälningsskyldighet till socialnämnden.

Man ska anmäla vid misstanke och vissa misstankar är ogrundade medan andra inte är det.

Skriv ut