Lämna sidan

Skadestånd

Den som har blivit utsatt för brott (målsäganden) kan ha rätt till skadestånd. Skadestånd är pengar som den som har dömts för brottet betalar till målsäganden. För att målsäganden ska få skadestånd måste han eller hon kräva det senast vid rättegången.

Hur kräver man skadestånd?

Det är åklagaren som ska berätta för målsäganden hur mycket pengar som man kan kräva att få. Det är också åklagaren som ska framföra kravet på skadestånd under rättegången om målsäganden vill det. Om den som utsatts för brott har ett målsägandebiträde är det i stället målsägandebiträdet som berättar om skadeståndet och framför kravet.

Solidariskt skadeståndsansvar

Om flera gärningspersoner döms för ett och samma brott, och ska betala skadestånd till brottsoffret, är var och en av gärningspersonerna i regel ansvarig för hela skadeståndsbeloppet.

Brottsoffer kan alltså kräva hela skadeståndet från en av gärningspersonerna. Det kallas för solidariskt skadeståndsansvar och finns för att chansen att få skadestånd ska vara så stor som möjligt och att man inte ska behöva rikta ditt krav till flera personer.

Den av gärningspersonerna som betalar skadeståndet kan i sin tur kräva att de andra gärningspersonerna betalar sin del till honom eller henne.

Gå inte med på att gärningspersonerna bara betalar sin del av skadeståndet.

 

Brottsoffer bör inte gå med på förslag om att en av flera gärningspersoner bara betalar sin del av skadeståndet. Risken är då att man får mindre skadestånd än man hade kunnat få, samtidigt som det innebär att man kan förlora sin rätt till brottsskadeersättning.

Vårdnadshavares skadeståndsansvar

Föräldrar som har vårdnaden om ett barn är skyldiga att ersätta skador som barnet orsakar genom brott. Det gäller om barnet skadar personer eller saker eller kränker någon. Föräldrarna måste betala högst ungefär 9 000 kronor för varje skada.

Den som utsätts för brott av en person som är under 18 år bör därför kräva skadestånd både av personen som gjort brottet och av personens föräldrar. Polisen, åklagaren eller ditt målsägandebiträde och Brottsoffermyndigheten kan ge mer information om hur man kan göra det.

Kronofogden kan hjälpa med att få ut skadeståndet

Målsägande kan få hjälp av Kronofogden att få ut det skadestånd som man har rätt till. Om man har rätt till skadestånd informerar domstolen Kronofogden om det. Man får sedan ett brev från dem där de frågar om man vill ha hjälp med att få in skadeståndet.

Om man vill ha hjälp fyller man i en blankett och skickar den till Kronofogden. De utreder då om gärningspersonen kan betala. Om han eller hon kan göra det ser Kronofogden till att skadeståndet betalas.

Hjälpen från Kronofogden är gratis utom i mycket speciella fall. Om du inte blir kontaktad av dem bör du själv ringa. De har telefonnummer 0771-73 73 00.

Det är viktigt att tacka ja till hjälp från Kronofogden.

 

Det är viktigt att tacka ja till hjälpen från Kronofogden för att kunna få brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Om den som dömts för brottet inte kan betala

Om en person som dömts för brott inte kan betala skadeståndet kan målsägande ändå ha rätt till pengar. Man kan få pengarna antingen från försäkringsbolaget eller från staten.

Det finns mer!