Lämna sidan

Barn har rättigheter

Alla barn i Sverige har samma rättigheter och är värda lika mycket. Alla barn har rätt att växa upp i trygghet utan våld och övergrepp och har rätt till stöd och hjälp. Barns rättigheter står i FN:s barnkonvention. Den gäller i Sverige och i många andra länder. Ändå är det många barn som växer upp med våld, både hemma och i skolan. Flera barn i varje klass har någon gång varit med om våld.

Vuxna får aldrig göra illa barn

Vuxna får aldrig göra illa barn. Det är förbjudet. Det spelar ingen roll om barnet gjort fel. Om barn gör fel får vuxna säga till och berätta hur de ska göra istället. Men de får inte slå eller skrämmas. Om någon gör ett barn illa kan det vara ett brott. Då kan man anmäla det till Polisen.

Det finns mer!