Lämna sidan

Annat skydd om man är hotad

Skydd när man är hotad

Polisen ska skydda den som är hotad. De tar emot polisanmälan och tar reda på om det som du har utsatts för är ett brott eller inte. Men de kan också hjälpa dig genom att ge dig råd om hur du ska undvika och komma ifrån farliga situationer. 

 

Om du är i allvarlig fara kan polisen ibland hjälpa till att bevaka ditt hem eller ge dig en särskild larmtelefon med inbyggd GPS som du kan ringa från om du behöver akut hjälp.

 

 

Kontaktförbud innebär att en person inte får kontakta dig

Om det finns risk att en person kommer att begå brott, trakassera eller följa efter någon annan, kan den personen få kontaktförbud.

Kontaktförbud betyder att den som hotar eller trakasserar dig är förbjuden att besöka och kontakta dig. Han eller hon får inte

  • komma hem till dig
  • följa efter dig
  • ringa eller mejla dig
  • ta kontakt med dig på något annat sätt

Kontaktförbud hjälper ibland, men inte för alla som är hotade. Det räcker inte alltid för att få den som hotar att hålla sig borta. Då kan det behövas ett starkare skydd.

Om du vill att någon ska få kontaktförbud kan du vända dig till polisen eller till åklagaren.

 

Polisen utreder personen som ska få kontaktförbud

När du ber om ett kontaktförbud gör polisen en utredning och tar till exempel reda på om den som du känner dig hotad av tidigare är misstänkt eller dömd för brott mot dig eller någon annan. Brotten kan till exempel vara misshandel, olaga hot eller sexuella övergrepp. Föräldrar kan få kontaktförbud mot sitt eget barn om de är våldsamma.

Du får svar inom en vecka

Utredningen om kontaktförbud går fort och man får oftast svar inom en vecka på om det blir ett kontaktförbud eller inte. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Vad händer om kontaktförbudet bryts?

Om den som har kontaktförbud bryter mot det är det ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Starkare skydd om kontaktförbudet inte hjälper

Det är inte alltid som kontaktförbud hjälper mot den som hotar och är våldsam. Då kan det behövas ett starkare skydd. Det finns två typer av starkare skydd:

  • Utvidgat kontaktförbud betyder att den som har kontaktförbud inte får besöka eller vara i närheten av ditt hem, din skola, ditt jobb eller andra ställen där du brukar vara.
  • Kontaktförbud i gemensam bostad kan man få om ett par bor ihop och en är våldsam. Det betyder att den som förbudet gäller för är förbjuden att komma hem. Då kan en förälder bo kvar med barnen i lugn och ro istället för att behöva fly.

”Det han hade var ett besöksförbud. Och det gjorde att han inte fick kontakta oss. Men om han kontaktade oss hände det inte så mycket. Och det var det som var dåligt. Så liksom, om han vet var jag är och så, ja, man känner sig aldrig trygg.”
/William

 

Det finns mer!