Lämna sidan

Om Jag vill veta

Våren 2013 fick Brottsoffermyndigheten ett uppdrag av regeringen att ta fram information om olika typer av brott och om var man kan få hjälp. Informationen är riktad så att brottsutsatta barn och ungdomar får möjlighet att själva söka information om sin situation och var de kan få hjälp.

Resultatet blev webbplatsen jagvillveta.se, en barnbok om Liten och informationsbroschyrer som kan spridas via olika verksamheter som kommer i kontakt med barn som utsatts för brott.

Vi hoppas att barn och unga hittar information så att deras situation kan bli bättre och att de berättar för någon om hur de mår och om vad som har hänt.

 

Ladda ner

Klicka på bilderna nedan för att ladda ner våra broschyrer

  • Rättegången - Hur blir den?
  • Om brott, stöd och hjälp
  • Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?
  • Vad ska jag säga till mitt barn?
  • Om att vara ung och leva med skyddade personuppgifter
Det finns mer!